VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI KLIENTIEM

1. Vispārīgā informācija

Šie lietošanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums (“Noteikumi”) starp klientu un PH Print Ltd., un ar to saistītajiem uzņēmumiem ("Bloomprint", "mēs", "mūs" vai "mūsu"), kas nosaka kā klients lieto mūsu vietni, mobilo lietojumprogrammu un citus pakalpojumus vai saturu, kas pieejams, izmantojot iepriekš minēto (kopā "Pakalpojumi"). Jūs arī piekrītat un piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai, kurā aprakstīts, kā mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju, un kā atsauce ir iekļauta šajos Noteikumos.

Jūsu līgumpartneris visiem pasūtījumiem, kas ietilpst šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros, ir PH Print Ltd., Brīvības iela 155, LV-1012, Rīga, Latvija (norādīts Latvijas komercreģistrā ar numuru 40003703965), turpmāk tekstā - Bloomprint.

Visas piegādes no Bloomprint klientam tiek veiktas, pamatojoties uz turpmāk sniegtajiem vispārīgajiem noteikumiem. Šie ir visu piedāvājumu un līgumu pamatā starp Bloomprint un klientu un tiek pieņemti visu biznesa attiecību laikā. Pretēji vai atšķirīgi pircēja nosacījumi ir saistoši tikai tad, ja Bloomprint ir rakstiski piekritis tiem.

Mēs laiku pa laikam varam pārskatīt šos noteikumus un vienmēr ievietot jaunāko versiju mūsu vietnē. Pēc saviem ieskatiem mēs varam arī paziņot par dažām izmaiņām, nosūtot jums e-pastu uz e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu. Jūs esat atbildīgs par mūsu pašreizējās e-pasta adreses norādīšanu, ko varat darīt, izveidojot kontu, un varat to atjaunināt, modificējot informāciju, kad esat pieteicies savā kontā. Esošajiem Pakalpojumu lietotājiem jebkādas šo Noteikumu izmaiņas stāsies spēkā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc izmaiņu publicēšanas mūsu Pakalpojumos. Šīs izmaiņas nekavējoties stāsies spēkā jaunajiem Pakalpojumu lietotājiem. Pakalpojumu nepārtraukta izmantošana, ieskaitot produktu iegādi no mums, pēc šādām izmaiņām norāda uz jūsu apstiprinājumu par šādām izmaiņām un piekrišanu būt saistošām ar šo izmaiņu noteikumiem un nosacījumiem.

Līguma noslēgšana

Aizpildot un nosūtot pasūtījuma veidlapu internetā, klients izsaka saistošu piedāvājumu pirkuma līguma noslēgšanai. Pirms pasūtījuma veidlapas galīgās nosūtīšanas klientam ir iespēja pārbaudīt, vai viņa / viņas dati ir pareizi, un, ja nepieciešams, tos izlabot kopsavilkuma lapā.

Tad Bloomprint pa e-pastu nosūta klientam pasūtījuma apstiprinājumu un izskata piedāvājumu attiecībā uz tā juridisko un faktisko iespējamību, jo īpaši par iespējamu trešo personu preču zīmju tiesību pārkāpumu. Pasūtījuma apstiprinājums nenozīmē piedāvājuma pieņemšanu, bet klientam tikai apliecina, ka viņu pasūtījumu ir saņēmis Bloomprint.

Līgums tiek īstenots tikai tad, kad Bloomprint nosūta klientam pasūtīto produktu un apstiprina nosūtīšanu klientam ar otro e-pastu (“Piegādes apstiprinājums”). Sīkāku informāciju par pasūtījumu var apskatīt arī tiešsaistē lietotāja profilā sadaļā “Pasūtījumi” vietnē www.bloomprint.com

Bloomprint kā platformas nodrošinātājs nevar iepriekš pārbaudīt visus klientu veidotos drukas dizainus attiecībā uz iespējamiem pārkāpumiem. Bloomprint patur tiesības likumīgā pieņemšanas laikā noraidīt saņemtos pasūtījumus, ja pasūtīšanas procesa laikā kļūst zināms vai ir aizdomas, ka drukas dizains pārkāpj trešo pušu tiesības vai normatīvos aktus.

Līguma noslēgšana ir atkarīga no precīza un pareiza preču piegādes Bloomprint. Tas neattiecas uz īslaicīgiem piegādes traucējumiem vai ja Bloomprint var uzskatīt par atbildīgu par piegādes nenosūtīšanu. Klients nekavējoties tiks informēts, ka pakalpojums nav pieejams. Ja klients jau ir samaksājis par precēm, šī nauda tiks atmaksāta.

Piegāde / sūtīšana

Vairumā gadījumu pasūtījums tiek nosūtīts (5) piecu darba dienu laikā no dienas, kad klients saņem apstiprinājumu par savu pasūtījumu. Piegādes datumi un laiki ir saistoši tikai tad, ja Bloomprint tos rakstiski apstiprina.

Piegādi veic sūtījumu pakalpojumu sniedzējs, kuru izvēlējies Bloomprint. Klientam ir jāmaksā standarta piegādes izmaksas, kas var būt atkarīgas no pasūtījuma vērtības un kur tās tiek piegādātas.

Ja ārkārtas apstākļos pasūtījumu nevar piegādāt piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, Bloomprint par to nekavējoties rakstiski informē klientu. Pēc tam klientam ir tiesības uz atteikuma tiesībām, kuras viņi savukārt nekavējoties izmanto rakstveidā.

Ja klients 21 dienas laikā kopš tā nosūtīšanas nav saņēmis pasūtījumu, viņam / viņai jāsazinās ar Bloomprint pa e-pastu, norādot pasūtījuma numuru.

Cenas

Klientiem, kas veic pasūtījumus no ES valstīm, norādītās cenas ir bruto cenas un ietver likumā noteiktos papildu nodokļus, jo īpaši pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pasta un iepakojuma maksa tiek iekasēta atsevišķi, un rēķinā tiek parādīta atsevišķi.